Batkhela, Khyber Pakhtunkhwa - Postal Codes

Map of Batkhela

City/Town/LocalityPostal CodeDelivery GPO Barawal Bandi18100Batkhela GPOMap of Barawal BandiBatkhela23020Batkhela GPOMap of BatkhelaChakdara18800Batkhela GPOMap of ChakdaraDara Manialpaktive.com18400Batkhela GPOMap of Dara ManialDargai23060Batkhela GPOMap of DargaiDarora18150Batkhela GPOMap of DaroraDheri Alla Dhand23010Batkhela GPOMap of Dheri Alla DhandDirpaktive.com18000Batkhela GPOMap of DirDir Lower18000Batkhela GPOMap of Dir LowerGamseer23040Batkhela GPOMap of GamseerKhall18250Batkhela GPOMap of KhallKhar (Bajaur Agency)18650Batkhela GPOMap of Khar (Bajaur Agency)Lal Qilla18350Batkhela GPOMap of Lal QillaMalakand23050Batkhela GPOMap of MalakandMayar Jandol18550Batkhela GPOMap of Mayar JandolMunda18500Batkhela GPOMap of MundaOuch (Dir)paktive.com18750Batkhela GPOMap of Ouch (Dir)Pir Khel18760Batkhela GPOMap of Pir KhelSamar Bagh18600Batkhela GPOMap of Samar BaghShahibabad18210Batkhela GPOMap of ShahibabadSharingal18050Batkhela GPOMap of SharingalThana23000Batkhela GPOMap of ThanaTimargara18300Batkhela GPOMap of TimargaraTotakan23030Batkhela GPOMap of TotakanWaripaktive.com18200Batkhela GPOMap of WariZaimdara18450Batkhela GPOMap of ZaimdaraZiarat (Dir)18700Batkhela GPOMap of Ziarat (Dir)

All Khyber Pakhtunkhwa GPOs

© Paktive.com. Privacy Policy